ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน :

ล็อคอิน

สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ     

Home > News > กิจกรรม

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดีปี5
      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “เด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นในวันเด็กต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อคืนกำไรให้กับสังคมโดยการจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเด็ก ตามโรงเรียนผู้ด้อยโอกาสและห่างไกลที่ไม่สามารถมาร่วมงานวันเด็กเหมือนกับเด็กคนอื่นๆได้ ซึ่งทางบริษัทได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ๆอยู่ห่างไกลได้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับคนอื่น และยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กๆภายในโรงเรียน โดยในครั้งนี้ได้ เชิญลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นลูกค้าอาหารปลาที่อยู่ในเขต จ.อุบลราชธานี มาร่วมการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย