Customer Support - บริการลูกค้า/ร้องเรียน

ข้อมูลการติดต่อ/ร้องเรียน

ชื่อลูกค้า/ ร้าน / ฟาร์ม/จังหวัด

ประเภทลูกค้า
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

เรื่องที่ต้องการติดต่อ

เรื่องคุณภาพสินค้า

 
รหัสสินค้า Lot ที่ผลิต วันที่รับสินค้า จำนวน ถุง


เรื่องการขนส่ง
หมายเลขทะเบียน ชื่อขนส่ง/พนักงานขับ

 
วันที่สั่งสินค้า วันที่รับสินค้า สินค้าส่งถึงเวลา น.


เรื่องการบริการของพนักงาน
ชื่อพนักงานขาย พื้นที่การขาย


สาเหตุ/ ปัญหา (รายละเอียดเรื่องที่ต้องการร้องเรียน)


ข้อเสนอแนะ

Add files...
 


ส่งข้อมูล


<< Contact