ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (คลิ๊กบนชื่อตำแหน่งงานเพื่อเปิดรายละเอียด)

สำนักงานกรุงเทพ

โรงงานเพชรบุรี

  • ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2560 - ระดับการศีกษา ปริญญาตรีขี้นไป - จำนวนอัตรา 1 - สถานที่ทำงาน สำนักงานเพชรบุรี / แม่กลอง /กรุงเทพฯ /สงขลา
  • เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) - วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2560 - ระดับการศีกษา ปริญญาตรี - จำนวนอัตรา 1 - สถานที่ทำงาน สำนักงานเพชรบุรี
  • เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2560 - ระดับการศีกษา ปริญญาตรี - จำนวนอัตรา 1 - สถานที่ทำงาน สำนักงานเพชรบุรี / แม่กลอง

โรงงานสงขลา

  • ไม่พบข้อมูล

สำนักงานแม่กลอง

  • ไม่พบข้อมูล