ข่าวสารและเหตุการณ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาหารสัตว์น้ำ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการ "สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" พร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการกรมประมง และข้าราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

อ่านต่อ >>

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และพิจารณาอนุมัติตามวาระต่างๆ

อ่านต่อ >>

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทย่อย บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด นำคณะสื่อมวลชนสายธุรกิจพลังงาน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Power) ณ เมืองเบปปุ จ.โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 2559 นำทีมโดย คุณกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อ >>

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

อ่านต่อ >>


กิจกรรมขององค์กร

วันเด็กแห่งชาติ 2561

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2561 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561 แก่เด็กหรือเยาวชน ณ สนามกีฬา (เขาไม้รัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล คุณนฤมล สุภาแพ่ง เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก การจัดซุ้มเกมส์ต่างๆ พร้อมอาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน อีกทั้งยังมีการแจกของขวัญ ของรางวัล เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยาน และของเล่นสำหรับเด็กอีกมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ แสดงความสามารถอีกด้วย
13 มกราคม 2561

อ่านต่อ >>
วันเด็กแห่งชาติ 2561

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2561 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2561 แก่เด็กหรือเยาวชนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม โรงเรียนบ้านดอนจั่น จ.สมุทรสงคราม และ โรงเรียน บ้านยางงาม จ.สงขลา โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก การจัดซุ้มเกมส์ต่างๆ พร้อมอาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน อีกทั้งยังมีการแจกของขวัญ ของรางวัล เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และของเล่นสำหรับเด็กอีกมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ แสดงความสามารถอีกด้วย
13 มกราคม 2561

อ่านต่อ >>
ทำบุญประจำปี

คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมทำบุญประจำปี โดยถวายภัตตาหารเพล และปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
13 มกราคม 2561

อ่านต่อ >>
งานเปิดตัวสินค้าและงานเลี้ยงปีใหม่

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร และทีมงานขายอาหารปลา โดยนายธีรพล แปงเครื่อง ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารปลา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 และ เปิดตัวอาหารปลาดุกแบรนด์สปีด 490 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศบาลตำบลธัญญา นายประดิษฐ์ ปัญญา เป็นเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และยังมีการจับรางวัล มอบของที่ระลึกภายในงาน โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรในพื้นที่อย่างคับคั่ง
13 มกราคม 2561

อ่านต่อ >>
วันขึ้นปีใหม่ 2561

คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมจัดงานปีใหม่ไทยลักซ์ ประจำปี 2561 โดยช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬา และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งภายในงานมีการจับฉลากของรางวัลให้แก่พนักงานทุกคน รวมไปถึง รางวัลพนักงานดีเด่น รางวัลปฏิบัติงานนานปี การมอบรางวัลแก่นักกีฬา กองเชียร์ และรางวัลพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2561 ณ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี
09 มกราคม 2561

อ่านต่อ >>