ข่าวสารและเหตุการณ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาหารสัตว์น้ำ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการ "สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" พร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการกรมประมง และข้าราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

อ่านต่อ >>

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และพิจารณาอนุมัติตามวาระต่างๆ

อ่านต่อ >>

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทย่อย บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด นำคณะสื่อมวลชนสายธุรกิจพลังงาน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Power) ณ เมืองเบปปุ จ.โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 2559 นำทีมโดย คุณกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อ >>

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

อ่านต่อ >>


กิจกรรมขององค์กร

ผู้บริหารลงพื้นที่ภาคอีสาน ดูการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม-กุ้งขาว

คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารกุ้ง และทีมงานขายอาหารกุ้ง ลงพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อดูการเลี้ยงก้ามกราม และ กุ้งขาว ในจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกันนี้ได้นำคณะลูกค้าเกษตรกร จากจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานที่ฟาร์มลูกค้า ศิริวรรณฟาร์ม ของ คุณอำนวย ศรฉัตรารักษ์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
09 พฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ >>
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีการประกวดแต่งกายชุดไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมทั้งมีการมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
06 พฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ >>
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจากภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา ไซเฟรชฟาร์ม โดย คุณธีระพงศ์ คุณเพียงใจ และ คุณณัฐพงศ์ ต้นสกุลประเสริฐ พร้อมคณะทีมงานอาหารปลาภาคกลาง-ตะวันออก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ลูกค้าเกษตรกร และประชาชน ใน ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
30 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ >>
ก้าวสู่นวัตกรรมใหม่กับไทยลักซ์ จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2560 คณะผู้บริหาร นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ และทีมงานขายอาหารปลา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวสินค้าอาหารปลา ภายใต้หัวข้องาน “ก้าวสู่นวัตกรรมใหม่กับไทยลักซ์” ณ ศูนย์อบรมสัมมนา-เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนแนะนำ และแลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดเลี้ยงปลานิลกระชัง วิธีการป้องกันโรคในฤดูหนาว รวมไปถึงการแนะนำนวัตกรรมใหม่ของไทยลักซ์ ที่ตอบโจทย์กับตลาดปลาในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัล และมอบของที่ระลึกภายในงานโดยได้รับความสนใจจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย และ เกษตรกร เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
30 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ >>
เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงานขายอาหารปลา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล “ยุทธนาฟาร์ม” ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลานิลในกระชังด้วยอาหารปลาไทยลักซ์ เบอร์ 8950-8951 พร้อมทั้งมีการทำตลาดปลาในภาคอีสานแบบยั่งยืนอีกด้วย
30 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ >>