อาหารสมทบปลากินพืช เวิร์ค 531-534

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าวและหรือข้าวโพดและหรือมันสำปะหลัง รำละเอียดและหรือรำข้าวสารลี น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 531 เหมาะสำหรับอาหารสมทบปลากินพืชขนาดเล็ก โปรตีน >18%
  • เบอร์ 532 เหมาะสำหรับอาหารสมทบปลากินพืชขนาดเล็ก โปรตีน >16%
  • เบอร์ 533 เหมาะสำหรับอาหารสมทบปลากินพืชขนาดใหญ่ โปรตีน >15.5%
  • เบอร์ 534 เหมาะสำหรับอาหารสมทบปลากินพืชขนาดใหญ่ โปรตีน >15.5%