อาหารสมทบปลากินพืช ไทยลักซ์ 8931-8933

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่นและเนื้อกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าวและหรือข้าวโพดและหรือมันสำปะหลัง รำละเอียดและหรือรำข้าวสารลี น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 8931 เหมาะสำหรับอาหารสมทบปลากินพืชขนาดเล็ก
  • เบอร์ 8932 เหมาะสำหรับอาหารสมทบปลากินพืชขนาดใหญ่
  • เบอร์ 8933 เหมาะสำหรับอาหารสมทบปลากินพืชขนาดใหญ่