อาหารปลาดุก เวิร์ค 500-502

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าวและหรือข้าวโพดและหรือมันสำปะหลัง รำละเอียดและหรือรำข้าวสารลี น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 590 เหมาะสำหรับอาหารปลาดุกเล็ก 30-45 วัน
  • เบอร์ 591 เหมาะสำหรับอาหารปลาดุกกลาง 45-90 วัน
  • เบอร์ 592 เหมาะสำหรับอาหารปลาดุกใหญ่ 90 วัน-น้ำหนักส่งตลาด