อาหารปลาดุก ไทยลักซ์ 8909-8912

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าวและหรือข้าวโพดและหรือมันสำปะหลัง รำละเอียดและหรือรำข้าวสาลี น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 8909 เหมาะสำหรับ ปลาดุกเล็กพิเศษ 16-30 วัน
  • เบอร์ 8910 เหมาะสำหรับ ปลาดุกเล็ก 30-45 วัน
  • เบอร์ 8910เอส เหมาะสำหรับ ปลาดุกเล็ก 30-45 วัน
  • เบอร์ 8911 เหมาะสำหรับ ปลาดุกกลาง 45-90 วัน
  • เบอร์ 8912 เหมาะสำหรับ ปลาดุกใหญ่ 90 วัน - น้ำหนักส่งตลาด