อาหารปลาดุก ไทยลักซ์ 8940-8942

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่นเนื้อและกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าวและหรือข้าวโพดและหรือมันสำปะหลัง รำละเอียดและหรือรำข้าวสาลี น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 8940 เหมาะสำหรับ ปลาดุกเล็กพิเศษ 30-45 วัน
  • เบอร์ 8941 เหมาะสำหรับ ปลาดุกกลาง 45-90 วัน
  • เบอร์ 8942 เหมาะสำหรับ ปลาดุกใหญ่ 90 วัน - น้ำหนักส่งตลาด