อาหารปลานิล สปีด 450-451

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าวและหรือข้าวโพดและหรือมันสำปะหลัง รำละเอียดและหรือรำข้าวสารลี น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 450 เหมาะสำหรับ ปลากินพืชแบบพัฒนาขนาดเล็ก
  • เบอร์ 451 เหมาะสำหรับ ปลากินพืชแบบพัฒนาขนาดกลาง