อาหารกบ ไทยลักซ์ 8980-8983

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่นและหรือเลือดป่น กากถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง ข้าวโพดและหรือแป้งมันสำปะหลัง และหรือปลายข้าว แร่ธาตุ ไลซีน วิตามิน และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 8980 อาหารกบเล็ก 5-10 กรัม
  • เบอร์ 8981 อาหารกบกลาง 10-100 กรัม
  • เบอร์ 8982 อาหารกบใหญ่ 100 กรัม - ส่งตลาด
  • เบอร์ 8983 อาหารกบใหญ่ 100 กรัม - ส่งตลาด