อาหารปลาดุก "ไทยลักซ์" 8990-8992

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าวและหรือข้าวโพดและหรือมันสำปะหลัง รำละเอียดและหรือรำข้าวสารลี น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 8990 เหมาะสำหรับ ปลาดุกเล็ก 30-45 วัน
  • เบอร์ 8991 เหมาะสำหรับ ปลาดุกกลาง 45-90 วัน
  • เบอร์ 8992 เหมาะสำหรับ ปลาดุกใหญ่ 90 วัน - น้ำหนักส่งตลาด