อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ "ไทยลักซ์" 01

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น เกล็ดถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าว และหรือแป้งข้าวสาลีและหรือน้ำมันสำปะหลัง วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 01เหมาะสำหรับ ปลาดุกเล็ก 16-30 วัน