อาหารปลาดุก "ไทยลักซ์" 8925

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าวและหรือข้าวโพดและหรือมันสำปะหลัง รำละเอียดและหรือรำข้าวสารลี น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 8925-1 เหมาะสำหรับปลาดุกใหญ่ 90 วัน - น้ำหนักส่งตลาด โปรตีน >25%
  • เบอร์ 8925-2 เหมาะสำหรับปลาดุกใหญ่ 90 วัน - น้ำหนักส่งตลาด โปรตีน >25%
  • เบอร์ 8925-3 เหมาะสำหรับปลาดุกใหญ่ 90 วัน - น้ำหนักส่งตลาด โปรตีน >25%