อาหารปลานิล ไทยลักซ์ 8950-8952

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และหรือถั่วเหลืองนึ่ง  โปรตีนข้าวโพด ปลายข้าวและหรือข้าวโพด และหรือมันสำปะหลัง รำละเอียดและหรือรำข้าวสาลี น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

เบอร์ 8950 เหมาะสำหรับปลากินพืชแบบพัฒนาขนาดเล็ก
  • เบอร์ 8951 เหมาะสำหรับปลากินพืชแบบพัฒนาขนาดกลาง
  • เบอร์ 8952 เหมาะสำหรับปลากินพืชแบบพัฒนาขนาดใหญ่