อาหารปลาทะเลกินเนื้อ ไทยลักซ์ 8960-8968

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ส่วนประกอบ : ปลาป่น ปลาหมึกป่น หัวกุ้งป่น เลือดป่น ข้าวสาลีและหรือปลายข้าว แป้งข้าวสาลี กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลืองและหรือน้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

  • เบอร์ 8960-8962 เหมาะสำหรับปลาทะเลกินเนื้อขนาดเล็ก
  • เบอร์ 8963-8965 เหมาะสำหรับปลาทะเลกินเนื้อขนาดกลาง
  • เบอร์ 8966-8968 เหมาะสำหรับปลาทะเลกินเนื้อขนาดใหญ่