ประมวลภาพ งานกุ้งดำเพชรบุรี ครั้งที่ 1

Arrow
Arrow
Slider

ประมวลภาพ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก “งานวันกุ้งดำเพชรบุรี” ครั้งที่ 1 ปรับการเลี้ยง สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ กุ้งดำเพชรบุรี ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าและเสวนาเรื่อง #ทางเลือกสายพันธุ์กุ้งดำMoana #แนวทางการเลี้ยงและเทคนิคการทำสีกุ้งกุลาดำ โดยคุณเจษฎา พงษ์พานิช ผจก.ทั่วไปสายงานขาย
โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชยานันท์ อินทรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดําเพชรบุรี ภาคเอกชน และเกษตรกรร่วมงาน
ทั้งนี้ภายในงานจะมีการสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่องเทคนิคการจัดการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จ ทิศทางการขาย และแนวโน้มราคาตลาด รวมไปถึงการออกบูธจัดแสดงสินค้าจากบริษัท ต่างๆ ซึ่งมีของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Total Page Visits: 270 - Today Page Visits: 1