จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยแต่งกายสวยงามสวมใส่เสื้อลายดอก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และเป็นกันเอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี และ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 โดยทาง บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอถือโอกาสนี้ อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ไทยค่ะ

จัดประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น TLUXE205A

ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (ที่ 1 จากขวา) บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น TLUXE205A เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกข้อตกลงเรื่องการชำระส่วนต่างของเงินที่ได้จากการขายหุ้น STAR ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ในราคาที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ที่ 60,000,000 บาท ตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขายหุ้น STAR และนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติตามวาระดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

โครงการ พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ “ชวน ช้อป ช่วย แชร์” ครั้งที่ 1/2564

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมจัดโครงการ พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ “ชวน ช้อป ช่วย แชร์” ครั้งที่ 1/2564 โดยเป็นโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กร สามารถนำสินค้าอุปโภค-บริโภค มาจำหน่ายในราคามิตรภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างพลังบวก สร้างรายได้พิเศษ กระจายรายได้หมุนเวียนภายในองค์กร และร่วมแบ่งปันแนวทางต่อยอดอาชีพเสริม จากโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ในส่วนของ “พนักงาน” โดยภายในงานมีสินค้าหลากหลายประเภท รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การสะสมยอดซื้อเพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย และ ลุ้นรับรางวัลพิเศษ จากคูปองหางบัตร เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2564 ณ ลานอาหารสำเร็จรูปกุ้ง บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี

กิจกรรม “Happy Birthday With Me มอบสิ่งดี ๆ To You”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสายบริหารกลยุทธ์องค์กร คุณชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “Happy Birthday With Me มอบสิ่งดี ๆ To You” สำหรับพนักงานที่เกิดในเดือน ม.ค. – เม.ย 2564 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ ตลอดจนการนั่งสมาธิ กิจกรรมเป่าเค้กวันเกิดร่วมกัน และการจับของขวัญสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

คณะผู้บริหารและพนักงาน บมจ.พีพี ไพร์ม และบริษัทในเครือ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารและพนักงาน บมจ.พีพี ไพร์ม และบริษัทในเครือ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม นายเรียง ดำริห์ อายุ 89 ปี บิดาของ นางนฤมล สุภาแพ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีกำหนดการพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ วัดคูหาบรรพต (เขาสะแก) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

1 2 3 22