ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของขวัญ

ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของขวัญ แด่สื่อมวลชนสายการเงิน – การลงทุน, สื่อมวลชนสายธุรกิจสัตว์น้ำ, กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และปีใหม่จีน ประจำปี 2564 เมื่อเร็ว ๆ นี้

จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่ 1/2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) หรือ PPPM โดย ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ ตามที่บริษัทฯ เสนอในทุกวาระ ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE213A และรุ่น TLUXE205A

บริษัท พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) หรือ PPPM โดย ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE213A และรุ่น TLUXE205A ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ ตามที่บริษัทฯ เสนอในทุกวาระ ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน และบริเวณโรงงานโดยรอบ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความปลอดภัย ผ่านมาตรการด้านความสะอาดและสุขอนามัย โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน และบริเวณโรงงานโดยรอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (จ.สมุทรสงครา) และ บจก.ไทยลักซ์ฯ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม (จ.เพชรบุรี) เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

Mini Cleaning Day

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Mini Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในพื้นที่สายการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวกและปลอดภัยต่อการทำงาน ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม วันที่ 29 มกราคม 2564

1 2 3 20