โครงการบัณฑิตไทยลักซปี13 ภาคกลาง

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานบริษัทฯ ดำเนินโครงการ “บัณฑิตไทยลักซ์ ปี13” ประจำปี 2561 ภาคกลาง โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการสนับสนุนทุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาภายในชุมชน และบุตรพนักงานในองค์กร ตั้งแต่ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนสนับสนุนสถานศึกษา สำหรับภาคกลางมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 72 ทุน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นประธานในการเปิดงานและมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, องค์กรและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น […]

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ สปป.ลาว ปีที่13 ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR ดำเนินการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่13 ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยใน สปป.ลาว มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณสาธิต ชัยเลิศ ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสปป.ลาว, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่, หัวหน้าศึกษาเมือง, รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไห่ คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน โดยการทำดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านไห่ สปป.ลาว

PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE205A และ TLUXE198A ครั้งที่1/2563

  นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE205A  และ TLUXE198A ครั้งที่1/2563  โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติ​วาระต่างๆ​ ที่มีนัยสำคัญ พร้อมตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญ​ กับการจัดการกระแสเงินสด​ การลดต้นทุน และผลักดันยอดขายในปี​ 2563​ ให้เติบโตขึ้นราว 20% ณ ห้องแกเลอเรีย โรงแรมเอส​31​ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

งานแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM โดยตัวแทนผู้บริหาร คุณอรทัย ช่างประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารกลยุทธ์องค์กร และคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณบุญมี อ่อนน้อม บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี

ประธานกรรมการ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM คุณน้ำค้าง พึ่งทอง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี เพื่อรับฟังกลยุทธ์ด้านการบริหารงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2563 ตลอดจนเข้าชมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ภายในโรงงาน โดยมี คุณวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PPPM, คุณธีระ กิติจารุรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ PPPM, พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า PPPM / ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์, คุณประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน, คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสายบริหารกลยุทธ์องค์กร และคุณภัทชรดา จุฑาประทีป […]

1 10 11 12 13 14