PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่2/2563 

นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่2/2563  โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทฯ เสนอตามวาระ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการผลักดันธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขยายตลาดสู่อาหารสัตว์เลี้ยง พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนวัถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของต้นทุนการผลิตลดลงราว 5% โดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษายอดขายและผลประกอบการ ให้เติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  ณ ห้องบอลรูม1 ชั้น5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ร่วมบริจาคโลหิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสำรองโลหิตในภาวะปกติและเตรียมความพร้อมในการรองรับกับภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆได้อย่างทันท่วงที และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

หนังสือพิมพ์มิติหุ้น ชี้ชัดทุกการลงทุน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM นำโดย คุณวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PPPM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับสื่อมวลชน “หนังสือพิมพ์มิติหุ้น ชี้ชัดทุกการลงทุน” เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และศูนย์วิจัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จ.สมุทรสงคราม พร้อมถ่ายทำรายการ “กล้วยตั้ม ล้ำ SCENE” นำโดย คุณพัชรนันท์ สิงหรา บรรณาธิการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย 2 พิธีกรผู้ดำเนินรายการ คุณพรเพ็ญ เวชกามา (กล้วย) และคุณนิติ ดวงตา (ตั้ม) จากสื่อมิติหุ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563

ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะลูกค้าอาหารกุ้ง เขต อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นำโดยคุณสุพจน์ บำรุงรักษา เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี โดยรับฟังการบรรยายด้านกระบวนการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารกุ้งแวนน่า โปรตีน 39% จากนั้นเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงานเพื่อชมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ จนกระทั่งอัดเม็ดเป็นอาหารสำเร็จรูป โปรตีนสูง ตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ. พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

1 2 3 4 13