โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 

ฝ่าวิกฤตตลาดทางเลือกใหม่กุ้งก้ามกราม Macro1 กับอาหารกุ้งไทยลักซ์

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “ฝ่าวิกฤตตลาดทางเลือกใหม่กุ้งก้ามกราม Macro 1 กับอาหารกุ้งไทยลักซ์ (แวนน่า โปรตีน 39%)” นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง 

สัมมนา “การจัดการเลี้ยง โรคปลานิลและแนวทางการป้องโรค”

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “การจัดการเลี้ยง โรคปลานิลและแนวทางการป้องโรค” นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารปลา 

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.เชิญ พิศลยบุตร จ.สงขลา

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านประกอบออก จ.สงขลา

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561

1 2 3 4 54