อาหารกุ้งกุลาดำ “ไทยลักซ์ โกลด์”

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ : ปลาป่น แป้งสาลี กากถั่วเลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง วิตามิน แร่ธาตุ สารช่วยอัดเม็ด และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เบอร์ 101 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ย 1.2-2.5 กรัม เบอร์  102 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 2 น้ำหนักเฉลี่ย 2.2-3.5 กรัม เบอร์  103 เหมาะสำหรับ กุ้งเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 1-3 กรัม เบอร์  103เอ เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3-8 กรัม เบอร์  103พี เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3-8 กรัม เบอร์  104เอส เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น  1 น้ำหนักเฉลี่ย 8-12 กรัม เบอร์  104 เหมาะสำหรับ กุ้งกลาง น้ำหนักเฉลี่ย 12-30 กรัม […]

1 52 53 54