กิจกรรม : โครงการบัญฑิตไทยลักซ์ปี 10 ประจำปี 2558

โครงการบัญฑิตไทยลักซ์ปี 10 ประจำปี 2558 โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคม และส่งเสริมเยาวชน ต่อยอดทางการศึกษา ในระดับมัธยม และอุดมศึกษา โดยครั้งนี้จัดมอบทุนการศึกษาที่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 

1 39 40 41