กิจกรรม : งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26

งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม วังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม : งานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 20

งานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 20 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรม : โครงการบัญฑิตไทยลักซ์ปี 10 ประจำปี 2558

โครงการบัญฑิตไทยลักซ์ปี 10 ประจำปี 2558 โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคม และส่งเสริมเยาวชน ต่อยอดทางการศึกษา ในระดับมัธยม และอุดมศึกษา โดยครั้งนี้จัดมอบทุนการศึกษาที่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 

กิจกรรม : โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ปี 2561

โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ปี 2561 คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว กรมทางหลวงตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ

1 54 55 56 57 58