โครงการสานต่อความพอเพียงฯ เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ จ.เลย

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

ลูกค้าอาหารปลาเยี่ยมชมโรงงาน

คณะผู้บริหาร นำโดย นายนันทน์ธุวพล จิรโชติอนันตญา ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ ร่วมด้วยฝ่ายขายอาหารปลา ฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณน้ำผึ้ง แสนศรี

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ จ.ยะลา

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านชำปะโต จ.สุรินทร์

  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโต ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โรงเรียนลำดับที่ 14 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย พ.ต.ท.มนต์ไชย สุธรรมวรไชย รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 หน่วยงานประมงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นางอัจฉราวดี บุญรับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง จังหวัดสุรินทร์ พ.ต.ต.ประเจน […]

1 2 3 5