ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงาน “ครบรอบ 24 ปี ก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น”

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานครบรอบ 24 ปี ก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุกิจ

ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก คุณวิษณุ โชลิตกุล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น คุณศิริโรจน์ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสดังกล่าว

ภายในงานมีตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียน ตัวแทนสำนักข่าวสายการเงิน การลงทุน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานข่าวหุ้นธุรกิจ อาคาร Space 48 โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561

Arrow
Arrow