จัดงานสัมมนา “การจัดการการเลี้ยงปลานิล และแนวทางการป้องการเกิดโรค”

Arrow
Arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “การจัดการการเลี้ยงปลานิล และแนวทางการป้องการเกิดโรค” นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารปลา ณ ร้านคุณแสงเดือน บุญทา อ.พาน จ.เชียงราย โดยหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้ คือ การตอกย้ำคุณภาพอาหารและวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงวิธีการจัดการการเลี้ยงปลานิล และแนวทางการป้องกันการเกิดโรค ซึ่งได้รับเกียรติจาก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 (เชียงราย), คุณศิรินาฎ หอมกลิ่น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลพาน นำโดย กำนันถวัลย์ ไชยปัญโญ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลพาน ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

Total Page Visits: 990 - Today Page Visits: 1