ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

นวัตกรรมใหม่ในผลิตภัณฑ์อาหารปลา โดยการนำโภชนาพันธุศาสตร์ เข้ามาใช้ในการคิดค้นสูตร ในการผลิตอาหารปลาไทยลักซ์ฯ เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด การเลี้ยงแบบหนาแน่น การเลี้ยงแบบพัฒนา ทั้งระบบกระชังและบ่อดิน ลดอัตราการสูญเสียของยิวระหว่างการขนส่ง หรือระหว่างที่อยู่บ่อพัก ตอบโจทย์สายพันธุ์ปลาที่พัฒนาในปัจจุบัน ตอบโจทย์การอนุบาลปลาวัยอ่อนให้แข็งแรง และอัตรารอดสูง 1. อาหารปลาดุก : ไทยลักซ์, เวิร์ค, สปีด และ โปรช้อยส์ 2. อาหารปลานิล : สปีด, ไทยลักซ์ และ สปีดพลัส 3. อาหารปลากินพืช : ไทยลักซ์, เวิร์ค 4. อาหารปลากะพง : ไทยลักซ์ 5. อาหารปลากินเนื้อ : ไทยลักซ์

1 2