อาหารสมทบ ไทยลักซ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ : ปลาป่น ตับปลาหมึกป่น แป้งสาลี กากถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง ยีสต์ วิตามิน แร่ธาตุ สารช่วยอัดเม็ด และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เบอร์ 1351 เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้งกุลาดำ น้ำหนักเฉลี่ย 1.0-1.5 กรัม เบอร์ 1352 เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้งกลาดำ น้ำหนักเฉลี่ย 1.4-2.3 กรัม เบอร์ 1353 เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้ง กุ้งเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 1.0-3.0 กรัม เบอร์ 1353พี เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้ง กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3.0-7.5 กรัม เบอร์ 1354เอส เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้ง กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 7.5-12.5 กรัม เบอร์ 1354 เหมาะสำหรับ อาหารสมทบกุ้งกุลาดำ กุ้งกลาง […]

อาหารกุ้งขาว ไทยลักซ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ : ปลาป่น แป้งสาลี กากถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง วิตามิน แร่ธาตุ สารช่วยอัดเม็ด และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เบอร์ 301 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ย 1.2-2.5 ซม. เบอร์ 302 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 2 น้ำหนักเฉลี่ย 2.5-3.5 ซม. เบอร์ 303 เหมาะสำหรับ กุ้งเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 1.0-3.0 กรัม เบอร์ 303เอ เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3.0-8.0 กรัม เบอร์ 303พี เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3.0-8.0 กรัม เบอร์ 304เอส เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 8-12 กรัม เบอร์ […]

อาหารกุ้งขาว แวนน่า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ : ปลาป่น ตับปลาหมึกป่น แป้งสาลี กากถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนิ่ง ยีสต์ วิตามิน แร่ธาตุ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เบอร์ วี1 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ย 1.2-2.5 กรัม เบอร์  วี2 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 2 น้ำหนักเฉลี่ย 2.2-3.5 กรัม เบอร์  วี3 เหมาะสำหรับ กุ้งเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 1-3 กรัม เบอร์  วี3เอ เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3-8 กรัม เบอร์  วี3พี เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3-7.5 กรัม เบอร์  วี4เอส เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น  1 น้ำหนักเฉลี่ย 7.5-12.5 กรัม เบอร์  วี4 เหมาะสำหรับ กุ้งกลาง น้ำหนักเฉลี่ย 12.5-18.5 กรัม เบอร์  วี5 เหมาะสำหรับ กุ้งใหญ่ น้ำหนักเฉลี่ย 30 กรัม ขึ้นไป форд […]

อาหารกุ้งกุลาดำ ไทยลักซ์

ส่วนประกอบ : ปลาป่น แป้งสาลี กากถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง วิตามิน แร่ธาตุ สารช่วยอัดเม็ด และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เบอร์ 1001 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ย P15-0.4 กรัม เบอร์  1002 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 2 น้ำหนักเฉลี่ย 0.3-1.5 กรัม เบอร์  1003 เหมาะสำหรับ กุ้งเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 1-3 กรัม เบอร์  1003เอ เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3-8 กรัม  เบอร์  1003พี  เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3-8 กรัม เบอร์  1004เอส เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น 1 น้ำหนักเฉลี่ย 8-12 กรัม เบอร์  1004 เหมาะสำหรับ กุ้งกลาง น้ำหนักเฉลี่ย 12-30 กรัม เบอร์  1005 […]

อาหารกุ้งกุลาดำ สปีด

ส่วนประกอบ : ปลาป่น ปลาหมึกป่น กากถั่วเหลือง และ/หรือถั่วเหลืองนึ่ง แป้งสาลี วิตามิน แร่ธาตุ สารช่วยอัดเม็ด และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เบอร์ 1001 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ย P15-0.4 กรัม เบอร์ 1002 เหมาะสำหรับ ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 2 น้ำหนักเฉลี่ย 0.3-1.5 กรัม เบอร์ 1003 เหมาะสำหรับ กุ้งเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 1.0-3.0 กรัม เบอร์ 1003เอ เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3.0-1.2 กรัม เบอร์ 1003พี เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 3.0-8.0 กรัม เบอร์ 1004เอส เหมาะสำหรับ กุ้งรุ่น น้ำหนักเฉลี่ย 8-12 กรัม เบอร์ […]

1 2