อาหารปลากะพงไทยลักซ์

เนื้อแน่น สีสวย โตไว กำไรงาม

Creator Of The First Food Chain Creator Of The Future

THAI LUXE มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาธุรกิจต้นน้ำคือธุรกิจอาหารสัตว์ เพราะ THAI LUXE เชื่อว่าการเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดีเป็นอาหารสัตว์ก็จะทำให้ได้คุณภาพของเนื้อสัตว์ที่ดี สู่ปลายน้ำคืออาหาร ที่จะถึงผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงตามเจตจำนงของ THAI LUXE

ผลิตภัณฑ์ไทยลักซ์

ผลิตภัณฑ์ไทยลักซ์ อาหารปลา อาหารกุ้ง และอาหารสัตว์เลี้ยง

อ่านต่อ
ฟาร์มสัตว์น้ำ

ฟาร์มสัตว์น้ำ

มาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ 27 เมษายน 2555 

อ่านต่อ
ทีลักซ์ พาวเวอร์ ก้าวใหม่แห่งอนาคต

เราลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือก

อ่านต่อ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี 2530 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อจัดจำหน่าย ปัจจุบันเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ สายการผลิตอาหารกุ้ง และสายการผลิตอาหารปลาอ่านต่อ >>

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.ไทยลักซ์ฯ

shrimp food
ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง
fish food
ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
pet food
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาววันนี้

เรามีความตั้งใจในการสนับสนุนข้อมูลราคาตลอดสู่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆ วัน

เปิดดูตารางราคา >>

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

Thumbnail

เมื่อวันที่ 22กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนกา

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณเดชา พรหมศรี (ร้านกำนันอัมรา) และคุณสำเริง อยู่แสง ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนวัดนิยมยาตรา และโรงเร

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นั

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณรุจิราภรณ์ เพชรเศรษฐ์ (ร้านวรรธนะ สุขาล) ร่วมดำเนิน "โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560" ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 โดยการมอบอาหารปลา พร้อมแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยงใ

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณรุจิราภรณ์ เพชรเศรษฐ์ (ร้านวรรธนะ สุขาล) ร่วมดำเนิน "โครงการประมงโรงเรียนปีที่9/2560" ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เ

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณธีระพงษ์และคุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ (ร้านธีระพงษ์ฟาร์ม) ร่วมดำเนิน"โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560" ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 โดยการมอบอาหารปลา พร้อมแนะแนวเทคนิควิธีการเลี

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 19กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ ร้าน เฮียไซ (ธีระพงษ์ฟาร์ม) จ.อ่างทอง ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาจากโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอ่างทองปัทมโร

อ่านต่อ >>
Thumbnail

คณะผู้บริหาร นำโดย นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน, คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ก้าวสู่ปีที่ 24 ของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ โดยมี นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหน

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณดวงกมล เดชมุงคุณ ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนวิจิตราพิทยา ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โครง

อ่านต่อ >>
Thumbnail

คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะลูกค้าจากประเทศมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตั้งแต่วัตถุดิบการผลิต กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

อ่านต่อ >>