อาหารปลากะพงไทยลักซ์

เนื้อแน่น สีสวย โตไว กำไรงาม

Creator Of The First Food Chain Creator Of The Future

THAI LUXE มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาธุรกิจต้นน้ำคือธุรกิจอาหารสัตว์ เพราะ THAI LUXE เชื่อว่าการเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดีเป็นอาหารสัตว์ก็จะทำให้ได้คุณภาพของเนื้อสัตว์ที่ดี สู่ปลายน้ำคืออาหาร ที่จะถึงผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงตามเจตจำนงของ THAI LUXE

ผลิตภัณฑ์ไทยลักซ์

ผลิตภัณฑ์ไทยลักซ์ อาหารปลา อาหารกุ้ง และอาหารสัตว์เลี้ยง

อ่านต่อ
ฟาร์มสัตว์น้ำ

ฟาร์มสัตว์น้ำ

มาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ 27 เมษายน 2555 

อ่านต่อ
ทีลักซ์ พาวเวอร์ ก้าวใหม่แห่งอนาคต

เราลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือก

อ่านต่อ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี 2530 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อจัดจำหน่าย ปัจจุบันเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ สายการผลิตอาหารกุ้ง และสายการผลิตอาหารปลาอ่านต่อ >>

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.ไทยลักซ์ฯ

shrimp food
ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง
fish food
ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
pet food
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาววันนี้

เรามีความตั้งใจในการสนับสนุนข้อมูลราคาตลอดสู่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆ วัน

เปิดดูตารางราคา >>

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

Thumbnail

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปมอบอาหารปลาใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านวังชมภู ต.ทรัพย์ไพวัลย์ กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย โดยมี ร.ต.ท.ศักดินนท์ ศักดา (ครูใหญ่) คณะครู และนักเรียนใ

อ่านต่อ >>
Thumbnail

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ "อาหารกุ้งขาวแวนน่า โปรตีน 39% ของดีที่ต้องบอกต่อ ราคาไม่แพง" ร่วมกับ ตัวแทนจำหน่าย ร้านสุกัญญาฟาร์ม ณ เทศบาลตำบลโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี นำทีมโดยสายงานขายอาหารกุ้งและทีมงานวิชาการ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2560

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณสิรินทร์นิชา ลือเรือง ร่วมเดินทางไปมอบอาหารปลาใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.ต.วัช

อ่านต่อ >>
Thumbnail

คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณสัจจะ สุขสงค์ และคณะลูกค้าจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารปลา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต วัตถุดิบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ >>
Thumbnail

คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง จ.จันทบุรี "ร้านณรงค์ฟาร์ม" พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารกุ้ง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาค

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปมอบอาหารปลาใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมี ด.ต.เจษฎา มหาชัย (ครูใหญ่) คณะครู และนักเรียนให้การ

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปมอบอาหารปลาใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ จิตวิจารณ์ (ครู

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง "ร้านโรจน์พานิช" หน่วยงานราชการในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านโขดหอย และ โรงเรียนบ้านหนองแหวน รวมถึงชาวบ้านหนองบัว หมู่ 9 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เข้าร่วม "โครงการปลูกป่าฟื้นฟูประชาอา

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปมอบอาหารปลาใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลองมะลิ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมี พ.ต.ต.คณากร วิชัยสุนทร (ครูใหญ่) คณะครู และนักเรียนให้การต้

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปมอบอาหารปลาใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี ร.ต.ท.พัชรเดช ไชยทะ (ครูใหญ่) คณะครู และนักเ

อ่านต่อ >>