อาหารปลากะพงไทยลักซ์

เนื้อแน่น สีสวย โตไว กำไรงาม

Creator Of The First Food Chain Creator Of The Future

THAI LUXE มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาธุรกิจต้นน้ำคือธุรกิจอาหารสัตว์ เพราะ THAI LUXE เชื่อว่าการเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดีเป็นอาหารสัตว์ก็จะทำให้ได้คุณภาพของเนื้อสัตว์ที่ดี สู่ปลายน้ำคืออาหาร ที่จะถึงผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงตามเจตจำนงของ THAI LUXE

ผลิตภัณฑ์ไทยลักซ์

ผลิตภัณฑ์ไทยลักซ์ อาหารปลา อาหารกุ้ง และอาหารสัตว์เลี้ยง

อ่านต่อ
ฟาร์มสัตว์น้ำ

ฟาร์มสัตว์น้ำ

มาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ 27 เมษายน 2555 

อ่านต่อ
ทีลักซ์ พาวเวอร์ ก้าวใหม่แห่งอนาคต

เราลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือก

อ่านต่อ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี 2530 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อจัดจำหน่าย ปัจจุบันเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ สายการผลิตอาหารกุ้ง และสายการผลิตอาหารปลาอ่านต่อ >>

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.ไทยลักซ์ฯ

shrimp food
ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง
fish food
ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
pet food
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาววันนี้

เรามีความตั้งใจในการสนับสนุนข้อมูลราคาตลอดสู่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆ วัน

เปิดดูตารางราคา >>

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

Thumbnail

คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารกุ้ง และทีมงานขายอาหารกุ้ง ลงพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อดูการเลี้ยงก้ามกราม และ กุ้งขาว ในจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกันนี้ได้นำคณะลูกค้าเกษตรกร จากจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานที่ฟาร์มลูกค้า ศิริวรรณฟาร์ม ของ คุณอำนวย

อ่านต่อ >>
Thumbnail

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีการประกวดแต่งกายชุดไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมทั้งมีการมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ >>
Thumbnail

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา ไซเฟรชฟาร์ม โดย คุณธีระพงศ์ คุณเพียงใจ และ คุณณัฐพงศ์ ต้นสกุลประเสริฐ พร้อมคณะทีมงานอาหารปลาภาคกลาง-ตะวันออก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ลูกค้าเกษตรกร และประชาชน ใน ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 21 ตุล

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2560 คณะผู้บริหาร นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ และทีมงานขายอาหารปลา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวสินค้าอาหารปลา ภายใต้หัวข้องาน “ก้าวสู่นวัตกรรมใหม่กับไทยลักซ์” ณ ศูนย์อบรมสัมมนา-เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสั

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงานขายอาหารปลา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล “ยุทธนาฟาร์ม” ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลานิลในกระชังด้วยอาหารปลาไทยลักซ์ เบ

อ่านต่อ >>
Thumbnail

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงานขายอาหารปลา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปเยี่ยมเยียน และ มอบของขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา ณ ร้านธีระพงศ์ฟาร์ม จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ >>
Thumbnail

คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดคูหาบรรพต จ.เพชรบุรี ในวันที่ 12 ต.ค. 2560 วัดคลองโคน และ วัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 16 ต.ค. 2560

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเร

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ ร้านแพโชคสี่ทิศ ร้านเอส.ที.ฟาร์ม จ.นครปฐม และร้านณัชชาฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นคร

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี และ โรงเรียนอนุบาล

อ่านต่อ >>