อาหารปลากะพงไทยลักซ์

เนื้อแน่น สีสวย โตไว กำไรงาม

Creator Of The First Food Chain Creator Of The Future

THAI LUXE มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาธุรกิจต้นน้ำคือธุรกิจอาหารสัตว์ เพราะ THAI LUXE เชื่อว่าการเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดีเป็นอาหารสัตว์ก็จะทำให้ได้คุณภาพของเนื้อสัตว์ที่ดี สู่ปลายน้ำคืออาหาร ที่จะถึงผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงตามเจตจำนงของ THAI LUXE

ผลิตภัณฑ์ไทยลักซ์

ผลิตภัณฑ์ไทยลักซ์ อาหารปลา อาหารกุ้ง และอาหารสัตว์เลี้ยง

อ่านต่อ
ฟาร์มสัตว์น้ำ

ฟาร์มสัตว์น้ำ

มาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ 27 เมษายน 2555

ทีลักซ์ พาวเวอร์ ก้าวใหม่แห่งอนาคต

เราลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือก

อ่านต่อ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี 2530 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อจัดจำหน่าย ปัจจุบันเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ สายการผลิตอาหารกุ้ง และสายการผลิตอาหารปลาอ่านต่อ >>

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บมจ.ไทยลักซ์ฯ

shrimp food
ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง
fish food
ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
pet food
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาววันนี้

เรามีความตั้งใจในการสนับสนุนข้อมูลราคาตลอดสู่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆ วัน

เปิดดูตารางราคา >>

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

Thumbnail

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยเข้าชมกระบวนผลิตอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษ

อ่านต่อ >>
Thumbnail

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอ

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยท่านประธานคณะกรรมการCSR พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตต์ ร่วมเดินทางไปมอบอาหารปลาใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ณ โรงเรียน ตชด.บ้านแก่งศรีโครต ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีพ

อ่านต่อ >>
Thumbnail

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทั้งภายในและต่างประเทศ เปิดศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 2/50-51 ม.2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อรองรับ Order อาหารกุ้ง และ อาหารสัตว์น้ำอื่นๆ ที่มีแนวโน้มยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดว่ากา

อ่านต่อ >>
Thumbnail

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยเข้าชมกระบวนผลิตอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การ

อ่านต่อ >>
Thumbnail

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2560 คณะผู้บริหาร ทีมงานไทยลักซ์ และลูกค้า ร่วมเดินทางไปมอบอาหารปลาแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นเรศวรบ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" โดยมีพันตำรวจตรี วิชัย ขูทะ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดย

อ่านต่อ >>
Thumbnail

“โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนชายแดนไทย”  โดยความร่วมมือของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

อ่านต่อ >>
Thumbnail

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ "เลี้ยงปลาอย่างไร ให้โตไว กำไรงาม" ร่วมกับ ตัวแทนจำหน่าย หจก.บางศรีจันทร์แทรคเตอร์ ณ ร้านวังมารีน จ.นครศรีธรรมราช  นำทีมโดยสายงานขายอาหารปลาและทีมงานวิชาการ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ >>
Thumbnail

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5 โดย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด "สหกรณ์ก้าวไกล โครงการแปลงใหญ่ นำกุ้งไทยยุค 4.0"  วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงก

อ่านต่อ >>
Thumbnail

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา "อาหารปลากะพงไทยลักซ์" ณ ร้านครัวริมธารา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 12 พ.ค. 2560 นำโดยคณะผู้บริหาร ทีมงานขายอาหารปลา ทีมวิชาการ และทีมงานไทยลักซ์ ซึ่งมีตัวแทนจำหน่าย "กำนันอมรา" พร้อมคณะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงในพื้นที่ เข้าร่วม และให้ความสนใจอย่างคับคั่

อ่านต่อ >>