ตราสัญลักษณ์

อัตลักษณ์ของ Logo ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนขององค์กร

ยังคงเอกลักษณ์ของการใช้รูปทรง (Shapes) ของใบไม้ ที่บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามขององค์กร โดยใช้ต้นไม้เป็นสื่อกลาง และยังคงจำนวนใบไม้ที่ 5 ใบ เหมือนเดิม แต่ปรับเฉดของสีสันให้สว่างสดใสมำกขึ้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และสมดุลของอัตลักษณ์

ใบไม้สีเขียว

คือ “ความอุดมสมบูรณ์” / สื่อถึง ธรรมชาติทรัพยากรสิ่งแวดล้อม บุคลากร ที่พร้อมพัฒนาองค์กรต่อไปอย่างยั่งยืน

ใบไม้สีแดง

คือ “ความมีพลัง” / สื่อถึง พลังงานเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่ม มีพลังพลักดัน เพื่อความเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

ใบไม้สีฟ้า

คือ “ความสงบร่มเย็น” / สื่อถึง น้ำ
เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ การดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ

รูปทรงใบไม้

ใบไม้สีสันต่างๆ จำนวน 5 ใบ ผสานกันเป็นต้นไม้ มีสีได้แก่ สีเขียวความอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติ สีแดงแรงพลักดัน พลังงาน สีฟ้าความสงบร่มเย็น น้ำ

ตัวอักษร ชื่อองค์กร ภาษาอังกฤษ คำว่า “THAI LUXE”

ลักษณะของฟอนต์จะเป็นเส้นตรง ตัวหนาทึบ ง่ายต่อการ
จดจำ การใช้โทนสีน้ำเงินเข้มเพื่อให้ความรู้สึกถึงความสุขุม ชาญฉลาด รอบรู้ มั่นคง และน่าเชื่อถือ