Intro VDO

ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาว

วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.)405060708090100จำนวนรถตู้  
2 พฤษภาคม 25671701451301201101009584
3 พฤษภาคม 25671701451301201101009574
4 พฤษภาคม 25671701451301201101009555
6 พฤษภาคม 25671701451301201101009556
7 พฤษภาคม 25671651451301201101009561
8 พฤษภาคม 25671651451301201101009557
9 พฤษภาคม 25671651451301201101009569
10 พฤษภาคม 25671651451301201101009565
11 พฤษภาคม 25671651401301201101009555
13 พฤษภาคม 25671651401251151051009562
14 พฤษภาคม 256716514012512011010510071
15 พฤษภาคม 256716514012512011010510068
16 พฤษภาคม 256716014012512011010510061
17 พฤษภาคม 256716014012512011010510064
18 พฤษภาคม 256716014012512011010510065
20 พฤษภาคม 256716514012512011010510566
21 พฤษภาคม 256716514012512011010510566
22 พฤษภาคม 256716514012512011010510567
23 พฤษภาคม 256716514012512011010510578
24 พฤษภาคม 256716014012512011010510557