Intro VDO

ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาว

วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.)405060708090100จำนวนรถตู้     
1 มิถุนายน 256716014012512011010510560
4 มิถุนายน 256716014012512011010510587
5 มิถุนายน 256716014012512011011010571
6 มิถุนายน 256716014012512011011010588
7 มิถุนายน 256716014012512011011010576
8 มิถุนายน 256716014012512011011010576
10 มิถุนายน 256715014012512011011010574
11 มิถุนายน 256715014012512011011010583
12 มิถุนายน 256715014012512011011010573
13 มิถุนายน 256715014012512011511011078
14 มิถุนายน 256715014012512011511011088
15 มิถุนายน 256715514012512011510510575
17 มิถุนายน 256715514012512011511011081