Intro VDO

ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาว

วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.)405060708090100จำนวนรถตู้ 
1 มีนาคม 256618016516015514012512059
2 มีนาคม 256618016515515014013012545
3 มีนาคม 256618016516015014013012056
4 มีนาคม 256618017016015014013012536
6 มีนาคม 256618017016015014013012535
7 มีนาคม 256618017016015014013012530
8 มีนาคม 256619017016015014013012541
9 มีนาคม 256619017016015014013012545
10 มีนาคม 256619017016015014013012555
11 มีนาคม 256619017016015014013012560
13 มีนาคม 256619017016015014013012078
14 มีนาคม 256619017016015014013012067
15 มีนาคม 256619017016015014013012059
16 มีนาคม 256619017516015014012512052
17 มีนาคม 256619017516015014012512059
18 มีนาคม 256619017516015014012512071
20 มีนาคม 256619017516015014012512071
21 มีนาคม 256619017516015014012512073
22 มีนาคม 256619017516015014012512068
23 มีนาคม 256619017515515013512512072