Intro VDO

ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาว

วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.)405060708090100จำนวนรถตู้ 
1 กันยายน 256614513011010095959057
2 กันยายน 256614513011010095959066
4 กันยายน 256614513011010095959062
5 กันยายน 256615013011010095959072
6 กันยายน 2566155130105100100959078
7 กันยายน 2566155130105100100959070
8 กันยายน 256615513511010095909062
9 กันยายน 256615513510510095959056
11 กันยายน 2566160135110100100959563
12 กันยายน 2566160135110100100959538
13 กันยายน 25661601351101051051009550
14 กันยายน 2566160140110105100959573
15 กันยายน 2566160140110105100959571
16 กันยายน 2566160140110100100959569
18 กันยายน 2566160140110100100959566
19 กันยายน 2566165145110105100959571
20 กันยายน 2566165145110105100959571
21 กันยายน 2566165145110105100959578
22 กันยายน 2566165145110105100959577
23 กันยายน 2566165145110105100959573
25 กันยายน 2566165145110105100959568