Intro VDO

ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

อัพเดทราคากุ้งขาว

วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.)405060708090100จำนวนรถตู้  
1 ธันวาคม 256616514513012512011511560
2 ธันวาคม 256616514513012512011511559
4 ธันวาคม 256616014013012511511511047
6 ธันวาคม 256616014013012511511511052
7 ธันวาคม 256617015013513012011511058