โครงการสานต่อความพอเพียงฯ เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ จ.เลย

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

ลูกค้าอาหารปลาเยี่ยมชมโรงงาน

คณะผู้บริหาร นำโดย นายนันทน์ธุวพล จิรโชติอนันตญา ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ ร่วมด้วยฝ่ายขายอาหารปลา ฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณน้ำผึ้ง แสนศรี

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ จ.ยะลา

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

1 2 3