งานวันกุ้งดำจันทบุรี ครั้งที่ 1

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ และคุณธีระ กิติจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า พร้อมด้วยทีมงานขาย ออกบูธในงานวันกุ้งดำจันทบุรี ครั้งที่ 1 “พลิกฟื้นกุ้งดำไทย ทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืน” ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “สายพันธุ์พัฒนาของกุ้งกุลาดำ Moana” จากคุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขาย บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิด ตลอดจนแนวทางและทิศทางการเลี้ยงกุ้งกุลาดำให้เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ร่วมงาน ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565

เยี่ยมชม จารุนันท์ฟาร์ม ผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืดที่ประสบความสำเร็จ

ทีมงาน พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ พาชม “จารุนันท์ฟาร์ม” ของ พี่เก๋ บ้านแพ้ว เก๋ บ้านแพ้ว จบครบเรื่องกุ้ง และพี่นันท์ นันท์ จารุนันท์ฟาร์ม ภรรยาคนสวย ผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืดที่ประสบความสำเร็จ โดยยึดหลัก #โมเดลไทยลักซ์ฯ ในเขตภาคกลาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด้วยกุ้งกุลาดำสายพันธุ์ Moana และ อาหารกุ้งกุลาดำลัคกี้ แบบ 100% ส่งออกจีน เปอร์เซ็นต์ #Defectน้อย #อัตรารอดสูง กุ้งกุลาดำ #Moana & #Thailuxe ในพื้นที่น้ำจืด ที่ความเค็ม 5 อายุ 120 วัน ไซส์ 31 ตัว โดยการนำหลักทาง #โภชนาพันธุศาสตร์ มาใช้ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ทั้งหมด 25 บ่อ #เน้นอาหาร+#สายพันธุ์ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงใช้อาหาร #ลัคกี้ ที่ถูกอัตแน่นด้วยนวัตกรรมที่ถูกพัฒนามาเพื่อสายพันธุ์กุ้ง #โมน่า เพียงอย่างเดียว ผสมกับระบบการจัดการเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นในการเลี้ยง ไม่มีการใช้สารเสริมและเเร่ธาตุ ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ เป็นการลดต้นทุนอย่างแท้จริง และที่สำคัญเลี้ยงให้ตรงตามความต้องการของตลาด #เลี้ยงให้คนซื้อมาจองออเดอร์ล่วงหน้า

งานวันกุ้งท่าทอง

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ, คุณธีระ กิติจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า, คุณเจษฎา เจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานฝ่ายขาย ออกบูธแสดงสินค้าในงานวันกุ้งสหกรณ์ลุ่มน้ำท่าทอง-สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 8 “ร่วมคิด ร่วมทำ ตอกย้ำความสำเร็จ V3” ลูกกุ้ง-อาหาร-การจัดการ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการเลี้ยงกุ้ง นวัตกรรมและการพัฒนาอาหารกุ้งในปัจจุบันให้ตอบโจทย์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและตลาดกุ้งในปัจจุบันกับผู้ที่สนใจเข้าชมบูธ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยลักซ์ฯ เยี่ยมชมโรงงานสงขลา

คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ, คุณพชร ศิริยกุล ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (สำนักงาน จ.สงขลา) พร้อมมอบนโยบายและร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยมีคุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ จ.สงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริจาคโลหิต

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งในครั้งนี้ นายอริญชัย ชัยศร พนักงานบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรจากสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นจำนวน 24 ครั้ง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

1 2 3 72