ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงาน “ครบรอบ 24 ปี ก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น”

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานครบรอบ 24 ปี ก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุกิจ

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงาน “เปิดบ้านมิติหุ้นและก้าวสู่ปีที่ 2”

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงาน เปิดบ้านมิติหุ้นและก้าวสู่ปีที่ 2 ของ “หนังสือพิมพ์มิติหุ้น” 

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 

ฝ่าวิกฤตตลาดทางเลือกใหม่กุ้งก้ามกราม Macro1 กับอาหารกุ้งไทยลักซ์

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “ฝ่าวิกฤตตลาดทางเลือกใหม่กุ้งก้ามกราม Macro 1 กับอาหารกุ้งไทยลักซ์ (แวนน่า โปรตีน 39%)” นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง 

สัมมนา “การจัดการเลี้ยง โรคปลานิลและแนวทางการป้องโรค”

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “การจัดการเลี้ยง โรคปลานิลและแนวทางการป้องโรค” นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารปลา 

1 2 3 46