ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน :

ล็อคอิน

สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ     

Home > News > กิจกรรม

โครงการไทยลักซ์ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง ปี 4
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "โครงการ ไทยลักซ์ ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง" ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งตอบแทนสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารห่างไกล ซึ่งยังได้รับความลำบากและขาดแคลนปัจจัยต่างๆด้านการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้เราจึงมุ่งที่จะไปเติมเต็มในส่วนที่เยาวชนยังขาดแคลน เพื่อให้เยาวชนทั้งหลายได้เติบโตและเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป ทั้งยังเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรม ณ หมู่บ้าน ศศช.บ้านปิพอ - บ้านบาโกร ต.ขุนตื่นใหม่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2555 ในกิจกรรมประกอบด้วย
 
- การมอบทุนการศึกษา
- การเลี้ยงอาหารกลางวัน
- มอบอุปกรณ์การเรียน
- มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
- กิจกรรมนันทนาการต่่างๆ