การบริจาคโลหิตประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

Arrow
Arrow
Slider

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) นำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือดและเป็นเลือดสำรองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ช่วยเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฉบับที่ 3 ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การดูแลให้ผู้คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกวัย อย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Total Page Visits: 1254 - Today Page Visits: 4