อาหารสมทบปลากินพืช เวิร์ค

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ: ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น เกล็ดถั่วเหลือง และหรือถั่วเหลืองนึ่ง โปรตีนข้าวโพด รำละเอียดและหรือรำข้าวสาลี มันสำปะหลัง น้ำมันถั่วเหลือง และ/หรือ น้ำมันปลา วิตามิน แร่ธาตุ และวัตถุกันเสียในอาหารสัตว์ 531 เหมาะสำหรับเป็นอาหารเสริมสำหรับปลากินพืชขนาดเล็ก 532 เหมาะสำหรับเลี้ยงปลากินพืชขนาดใหญ่ 533 เหมาะสำหรับเลี้ยงปลากินพืชขนาดใหญ่ 534 เหมาะสำหรับเลี้ยงปลากินพืชขนาดใหญ่

1 2 3 5