การประชุม Public Presentation

Arrow
Arrow

การประชุม Public Presentation เพื่อใหข้อมูลแก่นักลงทุน  และผู้เกี่ยวข้อง กรณการขึ้นเครื่องหมาย C บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม  2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Total Page Visits: 318 - Today Page Visits: 1