การฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Arrow
Arrow
Slider

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรทักษะการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

โดยมีหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
– การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือ
– Transactional Model of Communication
– สัญญาณแห่งปัญหาของการสื่อสาร
– เป้าหมายของการสื่อสาร

โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถสื่อสารและประสานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ ในทิศทางเดียวกันอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.พีพี ไพร์ม l บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Total Page Visits: 1027 - Today Page Visits: 0