การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายฮาลาล

Arrow
Arrow
Slider

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับรองมาตรฐาน Halal โรงงานผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง จ.เพชรบุรี
โดยกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/กำกับดูแลฝ่ายกิจการฮาลาลจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ประสาร บุญส่ง และ อาจารย์อนันต์ ม่วงอุมิงค์ ร่วมด้วย นายคทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้าวิชาการ/รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการฮาลาล/สถาบันมาตรฐานฯ
ว่าด้วยเครื่องหมายฮาลาลที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์นั้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตจากโรงงานหรือสถานที่ผลิตที่ได้รับการตรวจรับรองจากองค์กรศาสนาอิสลามแล้ว พบว่าวัตถุดิบส่วนผสม เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้นไม่มีสิ่งต้องห้าม (ฮะรอม) หรือขัดแย้งต่อบทบัญญัติศาสนาอิสลาม อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ได้
โดยมีหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
-ข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายฮาลาล และการพิจารณาเครื่องหมายรับรองฮาลาล
-ภาพรวมตลาดอาหารฮาลาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรฮาลาลต่างประเทศ
-มาตรฐานอาหารฮาลาล กระบวนการรับรองฮาลาล และ เครื่องหมายฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์
-ฮาลาล-ฮารอม ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Total Page Visits: 3114 - Today Page Visits: 4