กิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี

 

Arrow
Arrow

กิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี

ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

โดยทาง บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้สนับสนุนน้ำดื่มไทยลักซ์ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการรณรงค์สร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายป้องกันยาเสพติด และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าชายเลน ณ ห้องประชุม และ พื้นที่ป่าชายเลน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล หมู่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 

Total Page Visits: 698 - Today Page Visits: 0