กิจกรรม : งานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 20

งานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 20

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าถึงวิชาการและเทคโนโลยี การเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย ปลอดภัย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการบริโภคกุ้ง สร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ทิศทางการส่งเสริมผู้เลี้ยงกุ้งและแนวโน้มตลาดกุ้งไทยในต่างประเทศ โดยมีหัวข้อหลัก คือ “ทิศทางก้าวไป ของกุ้งจันท์ 2 ทศวรรษ สู่ครัวโลก”

Total Page Visits: 2418 - Today Page Visits: 1