กิจกรรม : งานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4

งานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่ 4 “ทำไมในวิกฤตกุ้ง …จึงมีคนเลี้ยงรอดและยืนอยู่ได้” วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์  วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี แนวทางการเลี้ยงที่กุ้งที่ทันสมัยซึ่งภายในงานจะมีการออกบูธจัดแสดงสินค้าของ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเสนอแนะเทคนิควิธีการเลี้ยงพร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ โดยทีมงานขายและทีมวิชาการของบริษัทฯ

Total Page Visits: 1926 - Today Page Visits: 1