กิจกรรม : งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 27

งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 27

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 27  “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความรู้ด้านวิชาการ แนวทางการเลี้ยงที่กุ้งที่ทันสมัย และเทคโนโลยีเพื่อความประหยัดและคุ้มค่าสู่การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งที่ยั่งยืน ซึ่งภายในงานจะมีการออกบูธจัดแสดงสินค้าของ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเสนอแนะเทคนิควิธีการเลี้ยงพร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ โดยทีมงานขายและทีมวิชาการของบริษัทฯ

Total Page Visits: 2002 - Today Page Visits: 1