กิจกรรม : งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26

งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม วังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี การเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย ปลอดภัย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการบริโภคกุ้ง สร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยมี  ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายและแผนฟื้นฟูกุ้งไทย ปี 2559
โดยมีหัวข้อหลัก คือ “ศึกษาให้มั่นใจ ปรับเปลี่ยนแล้วก้าวไป นำไทยสู้ตลาดโลก”

Total Page Visits: 2381 - Today Page Visits: 1