กิจกรรม : งานวันกุ้ง สหกรณ์ลุ่มน้ำท่าทอง ครั้งที่ 4

งานวันกุ้ง สหกรณ์ลุ่มน้ำท่าทอง ครั้งที่ 4

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนา ในงานวันกุ้ง สหกรณ์ลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “ปฏิบัติการเลี้ยง ปรับทัศนคติการจัดการ นำสหกรณ์ทะยานสู่ ที่1” วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี การเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย โดยมี คุณยุทธนา รัตโน ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ โดยคุณกิติพัฒน์ ชลวุฒิ และคุณกองทูล แก้วจันทร์ โดยมีหัวข้อหลัก คือ “ทิศทางไทยลักซ์กับวงการสัตว์น้ำไทย”

Total Page Visits: 2668 - Today Page Visits: 2