กิจกรรม : งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่5 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่5 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5 โดย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด “สหกรณ์ก้าวไกล โครงการแปลงใหญ่ นำกุ้งไทยยุค 4.0”

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความรู้ด้านวิชาการ แนวทางการเลี้ยงที่กุ้งที่ทันสมัย ทิศทางตลาดแนวโน้มราคา กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ปี 60 และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 เพื่อความประหยัดและคุ้มค่าสู่การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งที่ยั่งยืน ซึ่งภายในงานจะมีการออกบูธจัดแสดงสินค้าของ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเสนอแนะเทคนิควิธีการเลี้ยงพร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ โดยทีมงานขายและทีมวิชาการของบริษัทฯ

Total Page Visits: 2107 - Today Page Visits: 1