กิจกรรม : งานสานสัมพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร ครั้งที่ 5

งานสานสัมพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร ครั้งที่ 5

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานสานสัมพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร ครั้งที่ 5 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 โดยในวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ได้มีการจัดกิจกรรม ปลูกป่า ปล่อยปลา มอบของให้กับนักเรียนและชาวบ้าน ณ โรงเรียนบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ได้มีการเสวนา “คุยสบายๆ สไตล์ผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร”ณ โรงแรมแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี แนวทางการเลี้ยงที่กุ้งที่ทันสมัย ซึ่งภายในงานจะมีการออกบูธจัดแสดงสินค้าของ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเสนอแนะเทคนิควิธีการเลี้ยงพร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ โดยทีมงานขายและทีมวิชาการของบริษัทฯ

Total Page Visits: 2247 - Today Page Visits: 1