กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดนครนายก)

โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดนครนายก)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณรุจิราภรณ์ เพชรเศรษฐ์ (ร้านวรรธนะ สุขาล) ร่วมดำเนิน “โครงการประมงโรงเรียนปีที่9/2560” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 โดยการมอบอาหารปลา พร้อมแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยงในแบบ “วิถีแห่งไทยลักซ์” ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมี นางสาวอำพร สุทธิผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่าง ๆ สามารถนำอาหารปลาที่ได้รับมาต่อยอดความรู้ และสามารถสร้างอาชีพ เสริมรายได้ระหว่างเรียน หรือนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งเผื่อแผ่สู่ชุมชนรอบข้างอีกด้วย

Total Page Visits: 1793 - Today Page Visits: 1