กิจกรรม : “ไทยลักซ์โกลด์ คัดสรรแต่สิ่งที่ดีสู่มือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง”

“ไทยลักซ์โกลด์ คัดสรรแต่สิ่งที่ดีสู่มือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารกุ้ง คุณเจษฎา พงษ์พานิช และทีมงานขายอาหารกุ้ง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนา “ไทยลักซ์โกลด์ คัดสรรแต่สิ่งที่ดีสู่มือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง” ณ โรงแรม Avada Hotel จ.ตราด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณศิรินาฏ หอมกลิ่น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิชาการ บรรยายหัวข้อเรื่อง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์

2. คุณสาธิต พานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทมารีนลีดเดอร์ จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง ผลลัพธ์จากวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตอาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์

3. คุณสมเจต สุขานนสวัส แห่งไทยทองดีฟาร์ม บรรยายหัวข้อเรื่อง ผลการเลี้ยงจากการใช้อาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์

4. คุณยุทธนา รัตโน (PK ฟาร์ม) อดีตประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง บรรยายหัวข้อเรื่อง ระบบการเลี้ยงกุ้งมืออาชีพ ด้วยอาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนแนะนำ แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการเลี้ยง และระบบการเลี้ยงกุ้งมืออาชีพด้วยอาหารกุ้งไทยลักซ์โกลด์ นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัล และมอบของที่ระลึกภายในงาน โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และ สื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Total Page Visits: 2228 - Today Page Visits: 1